Neden Kurumsal Sistem ve Ben?

İş yaşamında her geçen gün yeni yaklaşımlar, yeni iş modelleri geliştirilmekte, daha verimli ve kurumların paydaşlarına daha fazla katkıda bulunacak çözümler ve iş yapış tarzları aranmakta. Buna paralel olarak yöneticiler ve çalışanlar yeni yaklaşım ve modelleri nasıl uygulayacakları konusunda sürekli bir arayış içindedirler. Kurumsal Sistem ve Ben Kurumsal Gelişim Analizleri Dizisini bu gereksinimden yola çıkarak geliştirdik.

Programın genel çerçevesini, günümüzde yaygın biçimde benimsenmiş yönetim modellerinin birçoğunda ortak olan temel kavramları kurumsal gelişim doğrultusunda ele alarak oluşturduk.Programın Amacı:

Bireyin kurumsal sisteme odaklanarak hem kendisine, hem de kuruma ilişkin potansiyelleri keşfedip, çözümlere yönelmesini ve iyi uygulamaları hayata geçirebilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Aynı zamanda katılımcılara, kurumsal gelişimin temel unsurlarına yönelik farkındalık kazandırmayı, resmin bütününü görmelerini, kurumlarının olgunluk düzeyini tespit edebilmelerini ve bir yol haritası oluşturmalarını hedefliyoruz.

Katılımcıların, yöneticilik ve liderlik becerilerine katkıda bulunmayı, potansiyellerinin farkına varmalarını ve profesyonel ilerleme sürecinde bir gelişim planı oluşturmalarını kolaylaştırıyoruz.