Program İçeriği

Kurumsal Sistem ve Ben Kurumsal Gelişim Analizleri Dizisi Koza, Kelebek ve İpek aşamalarının her birinde üçer modülden oluşmaktadır.

BAŞLANGIÇ AŞAMASI
İLERLEME AŞAMASI
OLGUNLUK AŞAMASI
KOZA
KELEBEK
İPEK
Liderlik
(Koza LDR)
Misyon ve vizyon belirleyen lider
• Değişimi yöneten lider
• İlişkileri yöneten lider
• Örnek model olarak lider
Stratejiler - Süreçler
(Kelebek STS)
• Stratejik yaklaşım
• Strateji-süreç ilişkisi
• Süreç yönetimi
• Süreç olgunluğu
İşbirlikleri
(İpek İŞB)
• Toplam değer zinciri
• Kurumsal kapasite ve yetkinlikler
• İşbirliklerinin yönetimi
• İlişki ağlarında yer alma
Çalışanların Yönetimi
(Koza ÇYN)
• İletişim süreçleri yönetimi
• Takım süreçleri yönetimi
• Hedeflerle yönetim
• Katılım mekanizmaları
İyileştirme ve Kıyaslama
(Kelebek İYK)
• Sorun tespit ve analiz yöntemleri
• İyileştirme yöntemleri
• Kıyaslama
• Öğrenme ve paylaşım
Bilgi Birikiminin Yönetimi
(İpek BBY)
• Veri, bilgi, bilgi birikimi
• İnsan boyutu
• Kurum boyutu
• Altyapı, sistem ve teknoloji
Kurumsal Çeviklik
(Koza KÇV)
• Kurum kültürü
• Kurumsal yapı
• Stratejik bakış
• Delegasyon
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
(Kelebek YRY)
• Kurum kültürü
• İnsan boyutu
• Altyapı ve süreçler
• Araç ve yöntemler
Sürdürülebilirlik
(İpek SRB)
• Vizyon, misyon, değerler ve etik
• Kurum kültürü
• Stratejiler, değer zinciri süreçler
• Sürdürülebilirlikte toplumsal,    çevresel ve finansal boyutlar