Program Yöneticileri

"Kurumsal Sistem ve Ben" Programımız alanlarında çok iyi bilinen, hem uzman, hem de yönetici olarak yıllar boyu deneyim kazanmış, paylaşmayı ve kendilerini sürekli geliştirmeyi ilke edinmiş Çağlar Çabuk ve Celal Seçkin tarafından geliştirildi.

Program yöneticilerimiz, programın tüm modüllerini birlikte gerçekleştirmektedir.

 
   
  Celal SEÇKİN
 
 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Celal Seçkin PTT ARLA (TELETAŞ) ve Siemens A.Ş.'de haberleşme sistemleri üretiminde on yedi yıl mühendis ve yönetici olarak çalışmıştır.

Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde başlangıçtan beri değerlendirici ve baş değerlendirici olarak rol almış, 1998-2000 yıllarında Ulusal Kalite Ödülü Sekreteri ve KalDer İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmış, Ulusal Kalite Hareketi'ni geliştiren ve uygulayan ekipte görev yapmıştır. Celal Seçkin, birçok uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumda düzenleyici, konuşmacı ve katılımcı olarak yer almış, oturum ve çalıştay yönetmiştir. KalDer'in Boğaziçi, Sabancı ve Okan Üniversiteleri'yle birlikte gerçekleştirdiği sertifika programlarında eğitmen olarak yer almıştır.

Seçkin, Ekim 2000-Aralık 2004 arasında EFQM (Brüksel)'de Avrupa Kalite Ödülü Yöneticisi olarak çalışmıştır. Bu dönemde uygulamaya alınan EFQM Mükemmellik Aşamaları sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunmuş, EFQM Mükemmellik Ödülü sürecinin iyileştirilmesi ve EFQM Modeli'nin 2010 ve 2013 güncelleme çalışmalarına katılmıştır.

2004 sonunda Türkiye'ye dönmüş ve Seçkin Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.'ni kurmuştur. EFQM eğitmeni olan Celal Seçkin yurtdışında birçok ülkede eğitim vermiş, eğitmen akredite etmiş ve değerlendirici yetiştirmiştir. 2005'ten bu yana her yıl EFQM Mükemmellik Ödülü sürecinde Değerlendirme Ekibi Lideri olarak görev yapmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sektörlerden çok sayıda kamu ve özel sektör kuruluşuna EFQM Modeli, özdeğerlendirme konularında ve ulusal/uluslararası ödül süreçlerine hazırlanmaya yönelik eğitimler vermiş, danışmanlık ve kurumsal mükemmellik değerlendirmesi yapmıştır.

Kurumsal mükemmellik anlayışının insanlığın daha iyi bir geleceğe kavuşmasında önemli katkıları olacağına inanan Celal Seçkin çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışında yönetim danışmanı ve eğitmen olarak sürdürmektedir.

   
 
   
  Seçkin Danışmanlık
 
2005 yılında kurulmuş olan Seçkin Danışmanlık, Eğitim ve Tic. Ltd. Şti. kurumsal performans yönetimi alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Kamu ve özel sektörden üretim ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren kurum ve şirketlere sunulan hizmetlerimiz kurumsal altyapının oluşturulması, geliştirilmesi, kurumsal performansın değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yöneliktir.

Deneyimimiz ve uzmanlığın temelinde günümüzde dünya çapında kabul görmüş ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilmiş olan EFQM Mükemmellik Modeli vardır. Model aynı zamanda yerel, ulusal ve uluslararası ödül süreçlerinde değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Modele ilişkin ayrıntılı bilgi www.efqm.org adresinden elde edilebilir.

Seçkin Danışmanlık ve Eğitim Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve EFQM üyesi olup, her iki kurumun eğitimlerini verme yetkisine sahiptir.

Seçkin Danışmanlık ve Eğitim'in kurucusu Celal Seçkin kurumsal performans yönetimi ve EFQM Modeline ilişkin konularda 1992'den beri yurtiçi ve yurtdışında birçok kuruluşa eğitim vermiş, danışmanlık kurumsal değerlendirmeleri yapmıştır.

Seçkin Danışmanlık ve Eğitim, faaliyetlerini kurumsal mükemmellik anlayışının yurtiçi ve yurtdışında kurumların doğru ilke ve değerlerle yönetilmesi ve insanlığın yaşam standartlarının yükseltilmesi yönünde katkıda bulunma misyonuyla sürdürmektedir.

Ayrıntılar www.seckindanismanlikegitim.com web sitemizdedir.

 

   
  Cağlar ÇABUK
 
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ve Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri Bölümü mezunu olan Çağlar Çabuk, çalışma yaşamına Samtas A.Ş.’nin personel bölümünde başlamış, iş yaşamının on altı yıllık ilk bölümünü İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştığı Standard Bank Plc. Türkiye Temsilciliği’nde 2008 yılında noktalamıştır.

Çağlar Çabuk, Türkiye’de, mobing (işyerinde psikolojik taciz) konusunda ilk kez saha çalışması yapan “Mobing Bilgilendirme Araştırma ve Destek Merkezi”ni yönetmiş, bu merkezde 2008-2009 Ekim döneminde 140 mobing mağduruna gönüllü destek vermiştir. Kurucusu olduğu “Mobing Eğiitim ve Destek Merkezi’nde mobingle mücadelede danışmanlık hizmeti vermektedir.

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğii Komisyonunun “Mobing Alt Komisyonu”ndaki milletvekillerini bilgilendirmek üzere toplantılarda görev almış olan Çağlar Çabuk, bir sivil toplum projesi olan “TBMM Ortak Çalışma Grupları”nın profesyonel moderatörlüğünü yürütmektedir.

Çabuk, 2010 yılından itibaren Okan, Kadir Has, Bilgi ve Işıık Üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezleri ile işbirliği içinde İnsan Kaynakları ve 4 Boyutlu Profesyonel Koçluk eğitim programları düzenlemiş, Kasım 2013-Mayıs 2014 aralığında insan kaynakları ve iş profesyonellerine yönelik olarak ayda bir “Damlaya Damlaya” buluşmalarını gerçekleştirmiştir. 2014’ten beri Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde insan kaynakları yönetimi dersleri ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle kurumsal eğitimler ve genel katılıma açık 4 Boyutlu Koçluk eğitimleri vermektedir.

Çağlar Çabuk’un mobing mağdurlarına pratik bilgi ve öneriler içeren “Sıfıra Sıfır Elde Var Mobing”, 4 Boyutlu Koçluk modelini anlatan “Koçluk ve 4. Boyut” ve “Yumuşak Güç” adlı 3 kitabı yayınlanmıştır.

KalDer ve PERYÖN üyesi olan Çağlar Çabuk, kurucusu oldugˆu Koçluk Platformu Derneği (KPD)'nde 2010-2013 ve 2014-2015 dönemlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış, koçluğun meslek olarak kabul edilmesi çalışmalarında öncülük etmiş, KPD’nin zirve, panel ve diğer etkinliklerinde düzenleyici, panelist, oturum başkanı ve konuşmacı olarak yer almıştır.

Aralık 2014'ten beri EFQM Kurumsal Mükemmellik Değerlendiricisi de olan Çağlar Çabuk, çalışmalarına profesyonel koçluk, kurum içi mentor yetiştirme ve profesyonel gelişim konularında eğitmenlik, bireysel/kurumsal koçluk, ve mobing önlenmesi konusunda danışmanlık yaparak devam etmektedir.

   
 
   
  4B AKADEMİ kimdir?
 
4B Akademi, Profesyonel Koç, Eğitmen, Bilirkişi (Mobing) ve Yazar Çağlar Çabuk'un kurucusu olduğu, alanında uzman, deneyimli profesyonel danışmanlarla birlikte bireysel ve kurumsal eğitim gelişim hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir.

4B Akademi, özel sektörde yer alan saygın kurum ve kuruluşların eğitim, gelişim ve yönetişim alanlarında ihtiyaç duyduğu çözüm arayışlarında iş ortağı olarak yerini almakta ve üniversiteler ve kamu kurumlarıyla yaptığı işbirlikleriyle bilginin toplumda her katmana aktarılmasına aracılık edilmektedir.

BİLİYORUM, ÖYLEYSE VARIM!
4B Akademi'de "Biliyorum, öyleyse varım! " mottosuyla güncel ve doğru bilgiyi hedef kitleye en uygun yöntemlerle aktarmayı ve paylaşmayı hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır.

4B Akademi çatısı altında; liderlik gelişim programları, profesyonel koçluk, takım koçluğu, insan kaynakları yönetimi, moderatör yetiştirme, bireysel ve mesleki yetkinlik geliştirme eğitimleri ile işyerinde psikolojik tacizinin (mobing) önlenmesi ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

4B AKADEMİ VE DÖRT BOYUTLU DÜŞÜNCE SİSTEMİ
4B Akademi'nin tüm eğitim ve gelişim programları 'Dört Boyutlu Düşünce Sistemi'ne dayandırılmaktadır.

Programlarda mesleki, toplumsal ve bireysel bilginin, '4. Boyutta' yani -zaman içinde- uğradığı yer ve nitelik değişimlerini sürekli hesaba katan,

Rasyonel (Akılcı) - Diyalektik - Sistemli (Yapılandırılmış) - Özgün (Orijinal) bir metot izlenmektedir.