Programın Yapısı

Program 3 aşamadan ve her bir aşama için üçer alt modülden oluşmaktadır.

Aşamalar Koza, Kelebek ve İpek olmak üzere kurumsal gelişim evrelerini temsil etmektedir.

Koza aşaması, insan ve kurum kültürüne odaklanmış bir yapının içinde insanla ilişkili unsurları ele alır.

Kelebek aşaması, kurumsal altyapılara odaklanır, stratejik bakış , süreçler ve iyileştirme kültürünü kurumun dokularına taşımayı amaçlar.

İpek aşaması ise kurumsal altyapısını tamamlamış, yönetim modellerini içselleştirmiş, bilgi birikiminin ve kendi süreçlerinin ötesindeki ilişkilerde aktif biçimde yer alan ve fark yaratan bir olgunluk düzeyidir.

BAŞLANGIÇ AŞAMASI
İLERLEME AŞAMASI
OLGUNLUK AŞAMASI
KOZA
KELEBEK
İPEK
(Koza LDR)
Liderlik
(Kelebek STS)
Stratejiler - Süreçler
(İpek İŞB)
İşbirlikleri
(Koza ÇYN)
Çalışanların Yönetimi
(Kelebek İYK)
İyileştirme ve Kıyaslama
(İpek BBY)
Bilgi Birikiminin Yönetimi
(Koza KÇV)
Kurumsal Çeviklik
(Kelebek YRY)
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
(İpek SRB)
Sürdürülebilirlik


Programın Hedef Kitlesi: Tüm yöneticiler ve yönetici adayları

Programın Kurum ve Bireylere Sağlayacağı Katkılar:

Kurumsal sisteme bütünleşik bakabilme
Kurum kültürüne dışarıdan bakabilme
İyi uygulamalarla deneyim zenginleştirme
Yeni kavramlarla tanışma
Yönetim yaklaşım ve araçlarını ilişkilendirme
Katılımcılık ve çözüm geliştirme
Durum analizi ve sorun çözme
Ekip çalışması
İlişki ağını genişletme


Programın Uygulama Yöntemleri:

Kolaylaştırıcılar tarafından konu aktarımı
Grup çalışmaları
Örnek olay uygulamaları
Sunum ve tartışmalar
Araç ve yöntem uygulamaları
Kolaylaştırıcılar tarafından iyi uygulamaların aktarımı

Program Yöneticileri: Çağlar Çabuk , Celal Seçkin

Maximum Katılımcı Sayısı: 16

Kayıt ve bilgi için: bilgi@4bakademi.com

İletişim:
0216 999 98 11


* Genel katılıma açık olarak gerçekleştirilen bu program kurumların ihtiyaçlarına göre düzenlenir.